Idősek Otthona

Tájékoztató az Idősek otthonáról

A lakóink számára barátságos, otthonos környezetet biztosítunk. Az otthonban igyekszünk lakóinknak hasznos szabadidő eltöltéséről gondoskodni, természetesen figyelembe véve a lakók fizikai és mentális állapotát, egyénileg, személyre szabottan foglalkozunk mindenkivel, szem előtt tartva az életkori sajátosságokat, betegségeket. Programokat, foglalkoztatásokat szervezünk, valamint tavasszal és ősszel jó idő esetén kirándulásokat szervezünk, melyeken a részvétel ingyenes.

Kiemelt kapcsolatot tartunk fenn a háziorvosokkal, szakorvosokkal. Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, a betegségek megelőzésére.

Az Idősek Otthona működése során az ellátást igénybe vevők részére teljes körű ellátást biztosít, ennek megfelelően folyamatosan biztosított az:

 • étkeztetés, a
 • ruházat, textília, az
 • egészségügyi ellátás, a
 • mentálhigiénés ellátás, a
 • különféle foglalkozások, és a
 • lakhatás.

Az idősek otthonának férőhely száma: 75 fő

Szolgáltatásaink:

 • Akadálymentes megközelíthetőség az épületegyüttes főbejárati és hátsó részén egyaránt.
 • Lakószobáink 2, 3, és 4 ágyasak. WC, kézmosó és zuhanyzó külön áll rendelkezésre.
 • 15 darab 34 m2-es apartman, belépési hozzájárulással, 24 órás felügyelettel.
 • A két épületegyüttesben külön-külön, étkeztetésére alkalmas ebédlő áll rendelkezésre, mely egyben központi nagyteremként is funkcionál, ahol gyakoriak a közös rendezvények, mint pl. társasjátékok, vetélkedők, foglalkozások, felolvasások, TV-nézés, éneklés-zenélés, névnapok, kisebb családi ünnepek lebonyolítása, stb.
 • Intézményünk a lakók részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök, törülközők, stb.) biztosítja. Saját ágynemű használatára is lehetőség van.
 • Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon, akkor biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. A lakó által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény igazgatója dönt.
 • Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában levő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról intézményünk mosodájában gondoskodunk. Egyéni mosásra fürdőszobában, van lehetőség.
 • Otthonunk a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket (szappan, fogkrém, sampon, WC-papír) biztosítja.
 • Az intézmény orvosa heti két alkalommal rendel az intézményben.
 • Gyógytornász áll a lakók rendelkezésére az e területen szükséges segítség nyújtásában.
 • Intézményünk a lakók számára a szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket a mindenkori  szakmai jogszabályi előírások szerint biztosítja.
 • Amennyiben az lakóját kórházba irányítja az orvos, valamint a fekvőbetegek szállításáról a Betegszállító Szolgálat igénybe vételével gondoskodunk. Szakrendelésre lehetőség van az intézmény gépkocsijának igénybe vételére is, ezen esetekben a gépkocsi használata lakóink számára térítésmentes.
 • Az otthonban heti rendszerességgel van lehetőség a vallásgyakorlásra.

Intézményünk az ellátás biztosítása során:

 • eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének,
 • tiszteletben tartja és biztosítja a lakók jogait
 • érvényre juttatja az együttélés szabályainak megvalósulását,
 • biztosítja az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartását,
 • érvényre juttatja a látogatók fogadását, valamint az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét,
 • az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait,
 • a pénz- és értékkezelés rendjét,
 • biztosítja az ellátottak érdekvédelmét.

Felvétel feltételei:

Az Idősek otthonába felvételét kérheti: az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Továbbá, az a 18. életévét betöltött személy, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a gondozási szükséglete, a napi 4 órát meghaladja, és ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézetben nem megoldható.

Szakmai vezető: Ádám Tamásné, szakvizsgázott szociális és egészségügyi menedzser, intézményvezető

Szolgáltatás telephelye: H-6440 Jánoshalma, Hunyadi u.2.

Szolgáltatás elérhetősége: +36 (77) 403-504

Ellátási terület: Magyarország területe

A szolgáltatás nyitva tartási ideje: az év 365 napján, folyamatos

AdminIdősek Otthona