Éjjeli menedékhely

Tájékoztató az Éjjeli menedékhelyről

Az Éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget az éjszakai tartózkodásra, pihenésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az Éjjeli menedékhely segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését.

Az ellátást igénybe veheti minden 18. életévét betöltő – elsősorban hajléktalan – személy. Az igénybe vevő a tüdőszűrő papír bemutatása után jogosult az ellátásra.

Az Éjjeli menedékhely feladatai igény (létszám) szerinti az ételmelegítési és tisztálkodási lehetőségek (fürdés, mosás); pihenés biztosítása éjszakára. A hajléktalan ellátás megszervezése során fegyelemmel kell lenni az ellátást igénybevevők alapvető jogaira, emberi méltóságára.

Az Éjjeli menedékhely férőhely száma 10 fő.

 

A hajléktalan személy intézményi szolgáltatásának igénybevétele nem tehető függővé olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ingyenesek, megkülönböztetés nélkül igénybe vehetők.

Az Éjjeli menedékhely lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére:

 • közösségi együttélésre
 • éjszakai pihenésre,
 • a személyi tisztálkodásra,
 • a személyes ruházat tisztítására,
 • az étel melegítésére, elfogyasztására

Az Éjjeli menedékhely biztosítja az ellátást igénybevevő részére:

 • Az ágyneműt
 • Információ nyújtását az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásokról
 • Ügyintézést (pl. kérelmek megírása, önkormányzat és más szervek által folyósított szociális támogatás igénylése, stb.).
 • Elsősegélynyújtást, sebellátást, szükség esetén orvosi ellátást,
 • Tisztálkodási eszközök biztosítását (borotva, szappan, törölköző)
 • Esetenként ruha adományok osztását
 • Szociális munka keretén belül segítő beszélgetést, krízis feloldást, egyéni esetkezelést, a társadalmi befogadás elősegítését
 • A társadalmi-kulturális célok és a célokhoz vezető intézményes eszközök hozzáférhetővé tételét (munkahely, jövedelem, lakás stb.),
 • Személyes tisztálkodást,
 • Ruházat mosását,
 • Étel melegítését, fogyasztását,
 • Jogosultságok érvényesítését,
 • Postacím létesítését,
 • Szabadidős programokat: televízió nézés, rádióhallgatás, napilapok, helyi sajtó termékek hozzáférhetőségének biztosítása,
 • Kapcsolattartás elősegítését
 • Kliensek érdekvédelmét
 • Személyes használati tárgyainak megőrzését

Behozott élelmiszer tárolására az intézmény által kijelölt hűtőszekrényben van lehetőség.

Szakmai vezető: Komáromi Rita Erzsébet – általános szociális munkás

Szolgáltatás telephelye: H-6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.

Szolgáltatás elérhetősége: +36 (77) 401-654

Ellátási terület: Jánoshalma város közigazgatási területe

A szolgáltatás nyitva tartási ideje: az év 365 napján 17-07 óráig.

AdminÉjjeli menedékhely