Szakosított ellátások

Szakosított ellátási formák

A szakosított ellátási formában kell gondoskodni azokról a rászoruló személyekről, akiket alapszolgáltatások keretében nem lehet ellátni életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt.

Szakosított ellátások:

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

Az Idősek otthonában az önmaguk ellátására betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 18. életévét betöltött személyek (akiknek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja) teljes körű gondozása ápolása történik. Az ellátást a Magyaroszág területén élő személyek igényelhetik.

Az intézmény címe: H-6440Jánoshalma, Hunyadi u. 2.

Az intzémény elérhetősége: +36 (77) 403-504

Az ellátás igényelhető munkanapokon 7:30-16:00 óráig az intézményvezetőnél.

Az Idősek otthona szakmai vezető:    

Ádám Tamásné, szakvizsgázott szociális és egészségügyi menedzser, intézményvezető, szociálpolitikai szakértő

Hajléktalanok részére éjszakai szállást biztosító szolgáltatás.

Az Éjjeli menedékhely címe: H-6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.

Az Éjjeli menedékhely elérhetősége: +36 (77) 401-654

Az ellátást igénybe veheti minden 18. életévét betöltő – elsősorban hajléktalan – személy.

A szolgáltatás igényelhető, illetve igénybe vehető az év 365 napján 17:00-07:00 óráig.

Az Éjjeli menedékhely szakmai vezetője:

Komáromi Rita Erzsébet – általános szociális munkás

AdminSzakosított ellátások