Minőségpolitika

Minőségpolitika

A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. a legmagasabb minőségű formában szociális alap- valamint szociális szakellátásokat, egészségügyi ellátás keretében pedig otthoni szakápolást igyekszik megvalósítani annak érdekében, hogy elősegítse a kliensek ellátását, a nehézségekkel küzdő emberek, gyermekek, családok problémáinak megoldását, valamint az egészség fenntartását. Ezen céljának az alábbi tevékenységeken keresztül kíván eleget tenni:

A.    A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. folyamatosan törekszik vevői jelenlegi és jövőbeli szükségleteinek megismerésére, teljesítésére és a vevői elvárások felülmúlására. Ennek érdekében folyamatosan méri és értékeli a szolgáltatásaira vonatkozó vevői igényeket és elégedettséget. A felső vezetés gondoskodik arról, hogy a vevői igényeket és elvárásokat meghatározzák, követelményekké alakítsák és teljesítsék.

B.    A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. vezetősége gondoskodik az intézeti célok és a szervezet belső környezetének egységéről. Célja olyan környezet létrehozás, amelyben az emberek teljes mértékig részt vesznek a szervezet céljainak elérésében. Ennek eszközeként szolgál a humán erőforrás bevonása, fejlesztése, képességeinek a szervezet javára történő kihasználása. Az emberi erőforrások fejlesztése az oktatás és kutatás folyamatán keresztül valósul meg, mely alapja a minőség növekedésének. A munkatársak igényeit és elégedettségét folyamatosan felmérve megteremti a feltételeket az innovációhoz, a csoportmunkához.

C.    A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. szociális ellátó rendszerének olyan szintű emelését célozta meg, mellyel az egész közösség érdekét kívánja szolgálni. A hatásosság növelésével egyidejűleg jó kapcsolat kialakítására törekszik társadalmi környezetével. Az együttműködés támogatásával intézetünk az alacsony költségek melletti jó eredménynek elérését, a gazdasági stabilitást igyekszik megvalósítani.

A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. minőségügyi tevékenységével kíván hozzájárulni azon alapvető célkitűzéséhez, mely szerint a szociális ellátás minősége lehetőségeink határain belül folyamatosan közelítsen a nemzetközi standardokhoz. Javuljon intézményünk ápolási, prevenciós tevékenységének szakmai, műszaki és környezeti feltétele, valamint a szociális alap-, és szakellátás igénybe vevőinek, ellátási folyamata és ezek nélkülözhetetlen háttér szolgáltatásainak minősége.

Célunk olyan szolgáltatások nyújtása, amelynek középpontjában a minőség áll, amely az intézményünk összes tagjának, munkatársának a részvételén alapszik, amely azt célozza, hogy hosszútávon sikert érjen el, valamennyi partner megelégedettsége által, és hasznára legyen az intézmény összes tagjának, dolgozójának, és megfeleljen a helyi elvárásoknak.

Működésünk során feltárjuk az intézmény erős és gyenge pontjait, hogy az erősségekre építve javítani tudjuk a gyengeségeinket.

A program során megvalósítjuk a Kft. keretein belül zajló folyamatok minőségének javítását, fejlesztését, irányítását.

A munkához kitartó, elkötelezett, együttműködni tudó vezetéssel és szakemberekkel rendelkezünk, mely képes és kész a folyamatos megújulásra, képes együttműködni, és másoktól tanulni.

 

Jánoshalma, 2016. január 1.

                              Ádám Tamásné
ügyvezető

AdminMinőségpolitika