Kapcsolatrendszer

Az Intézmény Kapcsolatrendszere

A Szociális és Egészségügyi Integrált Intézmény kapcsolatrendszere sokoldalú.

A beszállítói kapcsolatok a működés, fenntartás, fejlesztés területén meghatározóak.

Az egészségügyi és szociális folyamatok szakmai ismereteinek állandó fejlesztése megköveteli a szakmai felügyeleti szervekkel, a tudományos intézetekkel, valamint a tevékenységeket támogató társszervekkel való kapcsolat ápolását is.

A Szociális és Egészségügyi Integrált Intézmény nyitott szolgáltatásai minőségét fejlesztő új módszerek, tudományos eredmények, korszerű eszközök befogadására, alkalmazására.

A kapcsolatrendszer a következő:

 • Jánoshalma város, Kéleshalom község Önkormányzata
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
 • Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
 • Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
 • Szolgáltatások módszertani intézményei
 • Házi orvosok, szakorvosok
 • Városi Gyógyszertár
 • Temetkezési Vállalatok (Csényi és Társa, Feltámadunk)
 • Területileg illetékes Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
 • Egyházak (Római Katolikus Egyház, Baptista Szeretet Szolgálat)
 • Társintézmények (óvodák, iskolák, művelődési ház, rendőrség, pártfogó felügyelő, diákélelmezési konyha)
 • Vendéglátóipar (Korzó Étterem)
 • Kereskedelmi egységek (Univer, CBA üzlet stb.)
 • Vidéki Idősek Otthonai
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium
 • NRSZH
 • NFSZ
 • ÁFSZ
 • Intézményen belüli szakmai egységek
AdminKapcsolatrendszer