Egészségügyi ellátás

Egészségügyi ellátási formák

Az otthoni szakápolás a jogszabályi definíció alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve időtartama lerövidíthető.

Az otthoni szakápolás igénybevételének feltételei

Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a beteg egészségi állapota miatt a megbetegedése szerinti kezelő szakorvosa – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – az otthoni szakápolás szolgáltatást az erre szolgáló nyomtatványon elrendeli.

Az otthoni szakápolást a háziorvos saját kezdeményezése alapján rendelheti el.

Intézeti zárójelentésen akkor javasolható otthoni szakápolás, ha az intézet előzetesen lekötötte a beteg részére a szakápolást, és erről a háziorvost értesítette.

Az Egészségbiztosítási Alapból való támogatás további feltétel még, hogy az ellátást olyan szakápolási szolgáltató nyújtja, akivel az egészségbiztosító a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, és a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területére esik.

Az otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájuk érkező, kereten belüli rendelést kötelesek elfogadni. Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatónál, vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni.

Az otthoni szakápolás rendelhetőségének ideje:

Az otthoni szakápolás rendszerében az ellátás időszaka nem lehet hosszabb, mint az adott betegség miatt szükséges kórházi ápolás időtartama lenne.

Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető, azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján további három alkalommal, egy éven belül összesen folyamatos ápolást a kezelőorvos 56 vizit mértékéig rendelhet el, azzal, hogy ha napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy vizitnek számít. Ha a beteg állapota szükségessé teszi az ezt meghaladó ellátást, akkor a kezelőorvos, a regionális egészségbiztosítási pénztár ellenőrző főorvosának egyetértésével egyedileg meghatározott további vizitszámot rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll. A megszakítás nélküli ápolás érdekében az egyedi kérelmet az 56 vizit letelte előtt legalább két héttel korábban szükséges benyújtani.

Az otthoni szakápolást végzők igazolványa

Az otthoni szakápolási tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező ápoló végezheti.

Az igazolványnak tartalmaznia kell:

  • az ellátást végző fényképét, nevét, szakképesítését,
  • a szolgáltató nevét, ÁNTSZ engedély számát, és az egészségbiztosítóval kötött szerződés számát.
AdminEgészségügyi ellátás