Tájékoztatók

Tájékoztató a 2017. évi térítési díjjakról

on 2017-03-06

Tájékoztató a 2017. évi térítési díjjakról

A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díját (a továbbiakban intézményi térítési díj) 2017. április 1. napjától a következőkben állapítja meg a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény „115. § (1), 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján.

1.   Idősek otthona:

Intézményi térítési díj (számított önköltség):

 

Havi díj

Napi díj

Önköltség:

184.920 Ft/hó/fő

6.164 Ft/nap/fő

 

Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj, az ápoló-gondozó otthoni ellátásban részesülők számára:

 

Havi díj

Napi díj

Önköltség:

102.000 Ft/hó/fő

3.400 Ft/nap/fő

 

Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj, demens ellátottak bentlakásos intézményi ellátásában részesülők számára:

 

Havi díj

Napi díj

Önköltség:

96.000 Ft/hó/fő

3.200 Ft/nap/fő

 

Az 1993. évi III. tv. 117 §-a szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi idősotthoni ellátás esetében a havi rendszeres jövedelmének 80 %-át.

Az 1993. évi III. tv. 117/B. § (1) pontja szerint az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

 

Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményben

A 1993. évi III. törvény 117/C. §

 • (1) Tartós bentlakásos intézmény esetén – a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. Egyházi és nem állami fenntartó esetén ezek aránya az intézmény férőhely számának 50%-át nem haladhatja meg.
 • (2) A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg.
 • (3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.
 • (4) Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.
 • (5) Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének.
 • (6) A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.

E törvény 94 C§ (3) f) szerint a megállapodás a belépési hozzájárulás alkalmazása esetén tartalmazza belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat.

Fenntartó által meghatározott belépési hozzájárulás összege: 982.800 Ft/fő

 

2.   Idősek klubja:

 • Intézményi térítési díj (számított önköltség): 2.334 Ft/óra
 • Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj: 0 Ft/óra

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás miatt, a fenntartó intézményi térítési díjat nem állapít meg.

3.   Étkeztetés:

 • Intézményi térítési díj (számított önköltség): 1.297 Ft/óra
 • Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj:
  • Ebéd: 570 Ft/adag (bruttó)
  • Ebéd szállítás 90 Ft/adag (bruttó)

Az 1993. évi III. tv. 116. § szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelemének 30 %-át.

4.   Házi segítségnyújtás:

 • Intézményi térítési díj (számított önköltség): 3.549 Ft/óra
 • Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj házi segítségnyújtásra: 500 Ft/óra
 • Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj házi gondozásra: 210 Ft/óra

Az 1993. évi III. tv. 116. § szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelemének 25 %-át, ha emellett étkezést is biztosítanak, akkor a 30%-át.

 

Jánoshalma, 2017. március 6.

 

Ádám Tamásné
ügyvezető

 

AdminTájékoztató a 2017. évi térítési díjjakról