Bemutatkozás

A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. alapítása

Jánoshalma Város Képviselő Testülete 1996. február 1-jével megalapította a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, majd az 1993. évi III. törvény 121. §-a értelmében ellátási szerződést kötött vele a szociális és gyermekvédelmi alap, szociális szakellátási feladatokra.

A Pelikán KHT. 1996. óta a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján otthoni szakápolást is végez.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes non profit korlátolt felelősségű társaságot alapított Jánoshalma Város Önkormányzata a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként 2009. június 7-ével.

A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. szerep és tevékenységi köre

A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. alapítója Jánoshalma Város Önkormányzata (cégbejegyzés száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 03-09-118207). Működését a fenntartó Pelikán Közhasznú Non-Porift Kft. biztosítja. A beruházás és fejlesztés főként állami forrásokból, saját erőből, Jánoshalma város, mint a tulajdonos forrásaiból valósul meg.

Működési területe: Jánoshalma város közigazgatási területe, szociális és gyermekjóléti ellátás tekintetében Jánoshalma város, Borota és Kéleshalom községek közigazgatási területe valamint az Idősek otthona vonatkozásában a Magyarország területe.

Székhelye: 6440 Jánoshalma, Hunyadi utca 2.

Telephelyek:    

  • 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 93.

A Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. szolgáltatásainak ismertetése

Szolgáltatás: A lakosság szükségleteit kielégítő, de új terméket létre nem hozó gazdasági tevékenység

Szolgáltatás formáját tekintve, szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi

  • Alapellátás
  • Szakellátás

körébe tartozó szolgáltatásokat különböztettek meg a vonatkozó törvények alapján.


Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. hatósági engedélyeinek adatai:

ÁNTSZ engedély száma:   4421-4/2009.   Kelte: 2009. 07. 27.
Tűzoltósági engedély száma:   23.033/1996.   Kelte: 1996. 02. 02.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély száma:

Idősek otthona:   K02/540-20/2011.   Kelte: 2011.11.22.
Idősek klubja, Nappali melegedő, Éjjeli menedékhely, Házi segítségnyújtás, Étkeztetés:   I-C-001/950-8/2012   Kelte: 2012.06.11.

 

Az Intézmény az alábbi TEÁOR ‘08 szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja:Az Intézmény szociális törvény szerinti besorolása:

87.30.08  – Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (közhasznú fő tevékenység)
70.22.08  – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
86.90.08  – Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10.08  – Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.90.08  – Egyéb bentlakásos ellátás
88.10.08  – Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.99.08  – Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

AdminBemutatkozás