Az intézmény története

A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság története

Jánoshalma Város Képviselő Testülete 1996. február 1-jével megalapította a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, majd az 1993. évi III. törvény 121. §-a értelmében ellátási szerződést kötött vele a szociális és gyermekvédelmi alap, szociális szakápolási feladatokra.

A Pelikán Kht. 1996. óta a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján otthoni szakápolást is végez.

Jánoshalma városában a felnőtt védelemre, szociális gondoskodásra 1964-ben létrehozták az Öregek Napközi Otthonát. Évek során sokat fejlődött ez a szociális gondozási forma. Új irányt váltott és széles körben kiterjedt a házi szociális gondozás és szociális étkeztetés az arra rászorulóknak. Városunkban 1971. óta biztosított a házi gondozás és szociális étkeztetés.

Jánoshalma település tanyás térség, amelynek lakossága rohamosan fogy, a fiatalok munkahely hiányában elvándorolnak, az idősek itt maradnak többnyire egyedül. A településen élő idős emberek ellátása igen nehéz feladat. E probléma megoldására 1988-ban létrehozták a Szállást Biztosító Idősek Klubját, ahová betelepítették a tanyáról is a rászorulókat. Az így ellátottak a hét öt napját töltötték az intézményben.

A szervezeti egység megteremtése innen datálódik, ugyanis Gondozási Központ kialakításával megtörtént a szakfeladatok működtetésének egyesítése. A Gondozási Központ az egyre növekedő igényeket férőhely hiánya miatt továbbra sem tudta kielégíteni. A bővítésre egyetlen lehetőség csak a különböző pályázatok elnyerésével adódott. Kis lépésben, így lehetett elérni, hogy új szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, a meglévőket pedig bővíteni.

A Pelikán Kht. 1994-ben a hajléktalan emberek ellátására az éjjeli menedékhelyet alakította ki.

A Gondozási Központ előbb a tanács, majd később az önkormányzat önálló szociális intézményeként működött. Időközben szakmai önállóságot kapott.

A gazdálkodásának bonyolítását, mint a város minden közintézményének a Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (GAMESZ) végezte 1996. január 30-ig.

1996. óta az egészségügyi alapellátás területén az otthoni szakápolást is végzik. Az intézményi gazdálkodási forma átalakul.

1996. február 1-jével a Városi Önkormányzat megalapította a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A profiljuk ismét bővül.

 • Éjjeli menedékhely
 • Nappali melegedő
 • Családok átmeneti otthona

1998-ban feladataik folyamatosan bővültek; a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működését indították el a településen.

A Jánoshalmi statisztikai kistérség településein Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Mélykút 2005. július 1. óta az alábbi feladatokat végezte 2012. december 31-ig.

 • Családsegítő szolgálat (Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom)
 • Gyermekjóléti szolgálat (Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom)
 • Éjjeli menedékhely (Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom)
 • Nappali melegedő (Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom)
 • Családok átmeneti otthona (Jánoshalma, Kéleshalom)
 • Étkeztetés (Jánoshalma, Borota)
 • Házi segítségnyújtás (Jánoshalma, Borota)
 • Idősek klubja (Jánoshalma, Borota)

Jelenleg tizenegy féle szolgáltatást végez a Kft. Az egyesített intézmény Pelikán név alatt lett ismertté városunkban. Nevükben az áldozatkészségre kívántak utalni, arra a szociálpolitikára, amelyet Jánoshalma város tesz a rászoruló lakosaiért.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes non profit korlátolt felelősségű társaságot alapított Jánoshalma Város Önkormányzata a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként 2009. június 7-ével.

Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1-14/2015. számú határozat alapján 2016. január 1-ével a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit  Kft.-vel kötött ellátási szerződést megmódosította, mely alapján a Családsegítő és a Gyermekjóléti szolgáltatásokat nem a Kft.-vel kívánja a továbbiakban működtetni.

AdminAz intézmény története