Preventív tevékenységek

Alternatív klub, mint preventív tevékenység

A gyermekjóléti szolgálatok prevenciós tevékenysége a szolgáltató tevékenységek közül egyik legfontosabb eleme. Prevenciós tevékenységgel tud leginkább megfelelni a jogszabály által előírt feladatának, miszerint elő kell, segítse a gyermekek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését, támogassa a gyermek szocializációját, meggátolja a gyermek szakellátásba kerülését. A preventív szolgáltatásokkal előzhető meg a veszélyeztetettséget előidéző helyzetek kialakulása.

A gyermekjóléti szolgálatok más szempontból tekintenek a szülők és gyermekek problémáira, mint az oktatás, a közművelődés, vagy más ágazatok szolgáltatásai. Sajátos gyermekvédelmi szemlélettel közelíti meg a problémákat, miközben a gyermekei jogok érvényesülése és a gyermekek mindenek felett álló érdeke szempontjából értelmezi azt.

A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, hasznos időtöltés helyének biztosítása, valamint az ezekhez való hozzájutás segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze. Amennyiben a gyermekeknek értelmes elfoglaltságot tudunk kínálni a szabadidejükben a csavargás, csellengés helyett, akkor nagyobb az esélye, hogy a későbbiekben nem válnak a szolgálat kliensévé. Megtanulhatják szabadidő hasznos eltöltését, lehetőséget kaphatnak egy másfajta értékrend elsajátítására, kortárs és egyéb segítő kapcsolataik kiépítésére az iskolán kívül is megtanulhatnak kommunikálni, elsajátíthatnak különböző erőszakmentes konfliktuskezelési technikákat. Mindezeket úgy, hogy nem direkt módon oktatva, hanem a saját élmény megtapasztalásán és a kortárscsoport ráhatásán keresztül indirekt módon váljon a belsővé.

Megtapasztalhatják a közösséghez való tartozás élményét, hiszen sok hátrányos helyzetű gyermekre jellemző, hogy az iskolai közösség nem fogadja el őket. Iskolai csoportban peremhelyzetűvé válnak, saját közegükben keresve a kapcsolatokat, mely tovább fokozza az elszigetelődésüket.

Gyermekvédelmi szakember segítségével és irányításával pozitív irányba befolyásolható ez a folyamat. A preventív tevékenységre fordított idő, pénz és energia hosszú távon többszörösen megtérülhet a beilleszkedés megvalósulásával.

A szabadidős programok közben a gyermekekkel más típusú kapcsolat alakítható ki, mint a hagyományos családgondozás során, családgondozó és gyermek bizalmasabb kapcsolatot alakíthat ki. Gyermek egy bizalmasabb kapcsolatban hamarabb fordul segítségért, és a kapcsolat során plusz információkkal szolgálhat, mely esetleg beavatkozást igényel. A szociális munkában a gyermekek segítése során elengedhetetlen a bizalmuk megszerzése, és annak megtartása, mely sok beszélgetéssel, rendszerességgel, odafigyeléssel lehetséges, ehhez a szabadidős programok nyújtanak lehetőséget.

AdminPreventív tevékenységek