Általános tudnivalók

Alternatív klub célcsoportjai

 • Hátrányos helyzetű, elsősorban kisebbséghez tartozó 10-18 év közötti gyermekek és fiatalok,
 • Fejlődésükben eltérő nevelési igényekkel rendelkező gyermekek,
 • A nem hagyományos családmodellben nevelkedők, mint az egyszülős családok,
 • Átmeneti és tartós problémával, beilleszkedési, kapcsolatteremtési, tanulási nehézséggel küzdenek,
 • Magatartási problémákkal küzdők,
 • Deviáns életvitelű kamaszok,
 • Személyiségfejlődés irányában veszélyeztetett,
 • Védelembe vett gyermekek és fiatalkorúak csoportjaira

 A program vezérelve:

 • Nehéz anyagi helyzetben levő családok gyermekeinek lehetőséget teremteni a szabadidő hasznos eltöltésére.
 • Elsősorban hátrányos helyzetű, kisebbséghez tartozó gyermekek és fiatalok napközbeni felügyelete, foglakoztatása.
 • Az ellátórendszerben meglévő szolgáltatások kiegészítése, hiányosságok pótlása.
 • Egyéni és családi igényekre kínált, szükségletekre épített, rugalmas szolgáltatások biztosítása.
 • Az ellátásban a személyre szabott, gyermekközpontú bánásmód érvényesítése.
 • A szolgáltatás színtere legyen a prevenciónak.
 • Szülőkkel, családdal újszerű párbeszéd és együttműködés kialakítása.
 • Preventív jellegű szabadidős programjainkkal elsősorban a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait kívánjuk enyhíteni.

Törvényi háttér

 • 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 41.§.(4) bekezdése,
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésének feltételeiről 51/A.§-51/B.§-51/C.§.

A pályázat által támogatott szakmai munka 2011. szeptember 1-én vette kezdetét.

Egyik fontos eleme a programnak, hogy megkezdődött az önkéntes segítők és a szakemberek képzésekkel történő felkészítése, és egy a tevékenységünket rendszerező, átfogó szakmai program kidolgozása.

A szakmai megvalósításban az alábbi elemek jelennek meg:

 • Jánoshalma, Mélykút településeken heti 40 órában szabadidős tevékenységek a klubban. Kültéri és beltéri játékok biztosításával, internetezési lehetőséggel, szervezett sporttevékenységgel a szabadidő hasznos eltöltése.
 • Jánoshalma és Mélykút településen pedagógiai programok, korrepetálás, felzárkóztatás, tanulássegítés és tehetséggondozás csoportfoglalkozások.
 • Jánoshalma és Mélykút településen önismereti, valamint agresszió-kezelési csoportfoglalkozások.
 • Kéleshalom és Borota településeken mobil klub működtetése, a személyiség érését segítő csoportfoglalkozások.
 • Pszichológus által vezetett egyéni terápiák gyermekek számára.
 • Pszichológus által szülők számára szervezett családi, illetve párterápiák.
 • Családi kapcsolatokat erősítő, valamint szülők gyermeknevelési kompetenciáit támogató csoportfoglalkozások.
 • 4 bentlakásos tábor, 10 egy napos kirándulás, és 4 családi sportnap.

A program gyakorlati megvalósításában felkészült szakemberek, pedagógusok, szociális munkások, pszichológus / összesen 32 fő / biztosítják a tervezett programok sikeres lebonyolítását.

Zámbó Judit
projektmenedzser

AdminÁltalános tudnivalók