Nappali melegedő

Tájékoztató a Nappali melegedőről

A Nappali melegedő hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A nappali melegedő segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. Nappali melegedőben, maximum 10 fő látható el.

Az ellátást igénybe veheti minden 18. életévét betöltő – elsősorban hajléktalan – személy. Az igénybe vevő a tüdőszűrő papír bemutatása után jogosult az ellátásra.

 

A hajléktalan személy intézményi szolgáltatásának igénybevétele nem tehető függővé olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ingyenesek, megkülönböztetés nélkül igénybe vehetők.

A Nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére:

 • közösségi együttlétre,
 • pihenésre,
 • a személyi tisztálkodásra,
 • a személyes ruházat tisztítására,
 • az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására

A Nappali melegedő által nyújtott szolgáltatások:

 • Információnyújtás az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásokról
 • Ügyintézés (pl. kérelmek megírása, önkormányzat és más szervek által folyósított szociális támogatás igénylése, stb.).
 • Elsősegélynyújtás, sebellátás, szükség esetén orvosi ellátás,
 • Tisztálkodási eszközök biztosítása (borotva, szappan, törölköző)
 • Ruha adományok osztása,
 • Szociális munka (segítő beszélgetés, krízis feloldás, egyéni esetkezelés, a társadalmi befogadás elősegítése),
 • A társadalmi-kulturális célok és a célokhoz vezető intézményes eszközök
 • hozzáférhetővé tétele: munkahely, jövedelem, lakás stb.),
 • Személyes tisztálkodás,
 • Ruházat mosása,
 • Étel melegítése, fogyasztása,
 • Jogosultságok érvényesítése,
 • Postacím létesítése,
 • Szabadidős programok: televízió nézés, rádióhallgatás, napilapok, helyi sajtótermékek hozzáférhetőségének biztosítása,
 • Kapcsolattartás elősegítése
 • Behozott élelmiszer tárolására az intézmény által kijelölt hűtőszekrényben van lehetőség.
 • Kliensek érdekvédelme

Szakmai vezető: Komáromi Rita Erzsébet – általonás szociális munkás

Ellátási terület: Jánoshalma város közigazgatási területe

Szolgáltatás telephelye: H-6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.

Szolgáltatás elérhetősége: +36 (77) 401-654

A szolgáltatás nyitva tartási ideje:

 • A hét minden napján 7:00-tól 19:00-ig
AdminNappali melegedő