Házi segítségnyújtás

Tájékoztató a Házi segítségnyújtásról

A Házi segítségnyújtást igénybe vehetik azok az egészségi állapotuk, valamint időskoruk miatt rászorult személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A szolgáltatást szakképzett házi gondozók végzik.

Törekszünk a gondozó és az igénybevevő közötti kölcsönös bizalom kialakítására, mely lehetővé teszi a felmerülő problémák azonnali megoldását.

Gondozóink elsődleges célja a betegségek és a szociális problémák megelőzésére. Ennek érdekében kapcsolatot tartunk a Polgármesteri hivatallal, családtagokkal, a kliens környezetével (szomszédok), háziorvosokkal, Családsegítő szolgálattal, Rendőrséggel, szociális intézményekkel.

A házi segítségnyújtás igénylésekor az alábbi személyes dokumentumok szükségesek:

 • személyi igazolvány,
 • TAJ kártyája,
 • nyugdíjszelvény illetve jövedelemigazolás,
 • orvosi igazolás,
 • kórházi zárójelentés (amennyiben van).

Az igénylő ellátását a szolgáltatás szakmai vezetője a gondozási szükséglet megállapítása után biztosítja.

A szolgáltatás keretein belül igényelhető ellátások:

 • személyi higiéné – fürdetés, körömápolás, hajmosás, stb…
 • közvetlen környezet tisztántartása – takarítás
 • bevásárlás
 • segítségnyújtás az étkezésben – reggeliztetés, ebédeltetés
 • szociális ügyintézés
 • gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás
 • mosás
 • alapszintű ápolási feladatok – sebkezelés

Mentális gondozás (beszélgetés), melyért térítési díjat nem számolunk.

Segítséget nyújtunk az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, valamint az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szakmai vezető: Komáromi Rita Erzsébet – általános szociális munkás

Ellátási terület: Jánoshalma város valamint Kéleshalom község közigazgatási területe

Szolgáltatás telephelye: H-6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.

Szolgáltatás elérhetősége: +36 (77) 401-654

A szolgáltatás nyitva tartási ideje:

 • hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 16:00-ig,
 • pénteken 7:30-tól 13:30-ig
AdminHázi segítségnyújtás