Étkeztetés

Tájékoztató az Étkeztetésről

A szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan vagy egészségileg rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az ebéd kiszállítása 11:00-13:30 óráig történik.

Az étkeztetés igénylésekor az igénybe vevő gondoskodik az ételesek (2 darab) beszerzéséről, azok tisztántartásáról. Az ebéd melegen tartásáról speciális hőtárolós éthordóval gondoskodhat az igénybe vevő. Az ebéd kiszállítása gépjárművel történik térítési díj ellenében.

Az ebéd térítési díja jövedelemfüggő.

Amennyiben az igénybe vevő betegsége vagy bármely egyéb ok miatt lemondani kényszerül az ebédet, ezt megteheti személyesen, írásban, illetve telefonon 77/401-654 számon.

Az ebéd lemondását legalább két nappal előbb jelezni kell. A szolgáltatás a felfüggesztés után bármikor újra igényelhető.

Az étkeztetés igényléséhez az alábbi személyes dokumentumok szükségesek:

  • személyi igazolvány,
  • TAJ kártyája,
  • nyugdíjszelvény illetve jövedelemigazolás,
  • orvosi igazolás

Az étkeztetést munkanapokon lehet igénybe venni:

  • elvitellel
  • helyben fogyasztással – csak Jánoshalmán – az Idősek klubjában
  • kiszállítással

Szakmai vezető: Komáromi Rita Erzsébet – általános szociális munkás

Ellátási terület: Jánoshalma város valamint Kéleshalom község közigazgatási területe

Szolgáltatás telephelye: H-6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.

Szolgáltatás elérhetősége: +36 (77) 401-654

A szolgáltatás nyitva tartási ideje:

  • hétfőtől – csütörtökig 7:30-tól 16:00-ig,
  • pénteken 7:30-tól 13:30-ig
AdminÉtkeztetés